Phương án phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” năm 2019 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy – Thừa Thiên Huế.

     Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy là đơn vị chủ rừng thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế có trụ sở chính đóng tại thị xã Hương Thủy với diện tích rừng tự nhiên là 13.072 ha; diện tích rừng trồng là 3.864,37 ha. Theo thống kê của Ban quản lý, trong 5 năm gần nhất trên địa bàn xảy ra 18 vụ cháy, với diện tích thiệt hại là 3,42ha; nguyên nhân cháy được xác định chủ yếu do người dân đốt vàng mã, xử lý thực bì và đốt ong lấy mật; thời gian xảy ra chủ yếu từ tháng 4 - 9 âm lịch hàng năm.

                          

                      Phương tiện, thiết bị CCR luôn sẵn sàng tại BQL RPH Hương Thủy vào các ngày cao điểm

Năm 2019, các khu vực được xác định có nguy cơ cháy rừng cao chủ yếu tập trung diện tích rừng trồng thông, keo có thực bì cây bụi, lau lách, ràng ràng, lá thông, ... Tại các khu vực này còn nhiều diện tích rừng xen lẫn của các hộ gia đình quanh vùng. Vào thời gian sau khai thác, người dân xử lý thực bì trồng rừng mới; mùa Lễ hội thường xuyên có hoạt động đốt vàng mã,.... Tuy nhiên, ý thức chưa cao trong việc sử dụng lửa cộng với địa hình phức tạp, phương tiện chữa cháy rừng cơ giới khó tiếp cận, nên nguy cơ cháy rừng nơi đây luôn rình rập.

Do đó, để chủ động ứng phó với các nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào và triển khai các biện pháp chữa cháy rừng khẩn trương, kịp thời, triệt để, giảm nhẹ thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy đã xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” đó là: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ; “5 sẵn sàng” là: lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

  

Đối với các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao: nhằm phát huy nâng cao hiệu quả của công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Ban quản lý đã phân chia các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao thành 4 khu vực để quản lý như: Khu vực I tại các tiểu khu 151, 152, 159, 161 thuộc các xã Thủy Châu, Phú Bài và xã Thủy Phù do Đội bảo vệ rừng chuyên trách lưu động phụ trách; khu vực II tại các tiểu khu 162, 163, 164, 168, 169 thuộc xã Dương Hòa do Đội bảo vệ rừng khe Rệ phụ trách; khu vực III tại các tiểu khu 171, 173, 177, 178, 181 thuộc xã Dương Hòa do Đội bảo vệ rừng 57 phụ trách và khu vực IV tại các tiểu khu 130, 166, 167, 176 thuộc xã Dương Hòa, Bình Thành do Đội bảo vệ rừng khe Dâu, khe Đầy phụ trách.

Đối với Ban quản lý: triển khai kịp thời các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, của trung ương, tỉnh , huyện, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp; tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm; giải quyết, xử lý, kiểm tra đôn đốc công tác bảo vệ rừng; chỉ huy chữa cháy rừng; tổng hợp báo cáo tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị.

Đội bảo vệ rừng có nhiệm vụ: tổ chức cập nhật thông tin hàng ngày về phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân đang sinh sống và sản xuất trong và ven rừng, tích cực chấp hành các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu rừng trong thời kỳ cao điểm; quản lý chặt chẽ đối với người và phương tiện ra vào rừng; bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra canh gác lửa rừng; phối hợp, hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy rừng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

                       

                                   Cán bộ BQL RPH Hương Thủy báo cáo công tác theo dõi cháy rừng

                                                  bằng phần mềm được trang bị trên smartphone.

Thông tin trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng: BQL đã trang bị hệ thống bộ đàm đăng ký tần số riêng được phép sử dụng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, ngoài ra BQL còn trang bị cho các tổ tuần tra bảo vệ rừng phần mềm theo dõi cháy rừng được cài đặt trên thiết bị di động Smartphone đảm bảo mọi thông tin hàng ngày về cháy rừng luôn sẵn sàng và cập nhật đến bộ phận thường trực 24/24 của đơn vị.

Với nhiệm vụ và phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy đang tổ chức, triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã phê duyệt. Tính đến thời điểm hết tháng 5/2019, trên địa bàn chưa xảy ra vị cháy rừng nào, tình hình về công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tốt các nguy cơ cháy rừng, cháy lớn có thể xảy ra.

(Tin và ảnh của Chi cục Kiểm lâm vùng II)

 

Một số hình ảnh liên quan đến phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” tại Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

                             

                             

 

                             

                             

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 73172

Đang online: 5

Ngày hôm qua: 90