Chủ nhật, 15-12-2019 9:06 PM

Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2019

    Hiện nay, điều kiện thời tiết, khí hậu hanh, khô nắng nóng kéo dài diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ (tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế) nhiều diện tích rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V (Cấp cực kỳ nguy hiểm), một số địa phương cháy rừng đã xảy ra như: các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Công điện 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Công điện khẩn 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Để chủ động, tăng cường kiểm tra và đôn đôn đốc các tỉnh trong khu vực về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Từ ngày 20-25/5/2019, Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm vùng II do đồng chí Lê Duy Hượng – Chi cục trưởng làm trưởng đoàn, đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn và kiểm tra thực tế tại một số Hạt Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng nằm trong vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.

Tại các địa phương và các đơn vị chủ rừng, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các địa phương, đơn vị đã chủ động triển khai tốt công tác PCCCR, thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, các cấp, ngành trong công tác PCCCR, cụ thể:

                        

      Đ/c Lê Duy Hượng – Chi cục trưởng và Đoàn kiểm tra làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế

                        

             Đ/c Lê Duy Hượng – Chi cục trưởng và Đoàn kiểm tra làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

Đối với công tác chỉ đạo điều hành: Tham mưu cho chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác QLBVR, PCCCR; kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, tổ đội chữa cháy rừng tại các địa phương.

Công tác tuyên truyền: Các địa phương đã phối hợp với Đài truyền thanh, truyền hình xây dựng các chuyên đề về tuyên truyền các quy định pháp luật lâm nghiệp và thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng; các Hạt Kiểm lâm nội dung tuyên truyền về PCCCR được phát lưu động tại các khu vực dân cư trong và ven rừng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Với lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng: Tại các đơn vị đều bố trí thường trực 24/24h và 100% quân số trong tất cả các ngày cao điểm cháy rừng; Tổ chức tuần tra, kiểm soát người ra vào các khu vực trọng điểm cháy rừng; tổ chức tập huấn, huấn luyện chữa cháy rừng; thường trực phương tiện, thiệt bị chữa cháy rừng tại các chốt bảo vệ rừng, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, phương án PCCCR thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” đó là: lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phương án PCCCR của một số chủ rừng như BQL RPH Hương Thủy, Thừa Thiên Huế; BQL RPH Đặc dụng Nam Đàn, Nghệ An có thể coi đây là mô hình điểm để triển khai, nhân rộng trong toàn vùng.

 

                      

              Kiểm tra công tác xử lý thực bì bằng biện pháp đốt trước tại BQL RPH Đồng Hới tỉnh Quảng Bình

                       

                                       Kiểm tra công tác trực PCCCR tại BQL RĐD Nam Đàn tỉnh Nghệ An

Trong thời gian tới, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ liên tục có những đợt nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió Tây Nam (gió Lào) khô nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Đoàn kiểm tra đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện nghiêm Công điện sô 481 CĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện khẩn 2711/CĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn bản số 287/KL-QLR ngày 16/5/2019 của Cục Kiểm lâm về việc chủ động tăng cường công tác PCCCR và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tổ chức thực hiện tốt phương án PCCCR đã được phê duyệt, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương, chủ rừng; Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn; làm tốt công tác dự báo để kịp thời phát hiện và chủ động ứng phó với các vụ cháy rừng trên địa bàn; Rà soát lại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy lớn, các khu vực giáp ranh với rừng trồng mới khai thác, khối lượng vật liệu cháy để lại lớn, nguy cơ xảy ra cháy lan vào rừng cao, để chủ động trong công tác PCCCR; Chỉ đạo quyết liệt các Hạt Kiểm lâm tham mưu và phối hợp với địa phương trong việc thường trực ứng trực, tuần tra, canh gác, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào rừng, cắm chốt tại các điểm có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời phát hiện và dập tắt các điểm mới phát lửa; tăng cường công tác tuyên truyền cho cộng đồng và người dân trên địa bàn chấp hành quy định PCCCR, nghiêm cấm đốt nương, xử lý thực bì trong thời kỳ cao điểm để tránh cháy lan vào rừng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cơ động ứng cứu rừng khi xảy ra cháy; trong quá trình chữa cháy rừng phải phải đặc biệt đảm bảo an toàn về người và phương tiện chữa cháy; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo khi xảy ra cháy rừng theo quy định;

 (Tin và ảnh của Chi cục Kiểm lâm vùng II)

Thống kê website

Lượt truy cập: 48370

Đang online: 2

Ngày hôm qua: 84