Cơ cấu tổ chức

       Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng II (theo Quyết định số 128/QĐ-KL-XDLL ngày 18/9/2023 của Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm) được quy định như sau:

Bộ máy gồm: Chi cục trưởng, 02 Phó Chi cục trưởng; các tổ chức tham mưu gồm:

1. Phòng Hành chính tổng hợp;

2. Phòng Quản lý bảo vệ rừng;

3. Phòng Điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp;

4. Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng

Thống kê website

Lượt truy cập: 245768

Đang online: 5

Ngày hôm qua: 251