Thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp

Căn cứ Kế hoạch số 2796/KH-BNN-TCCB ngày 23/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ thông báo thi tuyển công chức như sau:

 1. Số lượng tuyển dụng: 47 công chức vào 23 vị trí việc làm.
 2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
 3. a) Điều kiện chung: theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức.
 4. b) Điều kiện cụ thể: theo bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng (kèm theo Thông báo này).
 5. Nội dung và hình thức thi tuyển:
 6. a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 03 phần: Phần I - Kiến thức chung, Phần II - Ngoại ngữ (tiếng Anh), Phần III - Tin học;
 7. b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; hình thức thi phỏng vấn.

Nội dung, hình thức thi tuyển chi tiết theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông báo của Bộ được đăng trên website www.mard.gov.vn, tongcuclamnghiep.gov.vn và niêm yết tại các Chi cục Kiểm lâm vùng, Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp.

 1. Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, số 2, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.8489750 (có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).
 2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 24/4/2020 đến hết ngày 24/5/2020 (trong giờ hành chính).
 3. Xét duyệt Phiếu dự tuyển tại đơn vị và thu lệ phí dự tuyển:

Trên cơ sở đối chiếu tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại khoản 2 nêu trên và Phiếu dự tuyển, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức xét duyệt Phiếu dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và danh sách thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; thu lệ phí dự tuyển với mức thu 500.000 đồng/thí sinh đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển (trường hợp có từ 100 thí sinh trở lên theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính); báo cáo danh sách và nộp phí dự tuyển về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 27/5/2020.

 1. Các quy định khác: thực hiện theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Nội vụ;

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng trong kỳ thi này.

Thông báo này thay thế Thông báo số 1985/TB-BNN-TCCB ngày 21/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức - Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT - Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 0243.8454395.

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 251375

Đang online: 4

Ngày hôm qua: 211