Tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

     Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh là đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 07/11/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa; được giao quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng 10.292,14 ha rừng và đất rừng thuộc 06 xã, thị trấn của huyện Lang Chánh (Xã Trí Nang, Giao An, Giao Thiện, Tam Văn, Tân Phúc và Thị trấn Lang Tránh). Trong đó: Rừng tự nhiên: 8.343,25 ha; Rừng trồng: 1.855,77 ha; Đất sản xuất nông nghiệp: 27,54 ha; Đất khác: 65,58 ha.

     Với Hệ thực vật khu vực bước đầu sơ bộ ghi nhận gồm 331 loài, thuộc 100 họ của 4 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó, có một số loài nằm trong danh mục sách đỏ Việt Nam (2007) như: Lá khôi, Re hương, Vù hương, …; Động vật rừng: Lớp Chim có 12 loài như: Bói cá lớn, Khướu đầu đen má trắng, Gõ kiến xanh đầu đỏ, ...; Lớp Lưỡng cư có 4 loài; Bò sát với tổng số 14 loài đều được ghi tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

     Trong thời gian qua Ban quản lý đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đã chủ động đấu mối, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trên từng địa bàn, để tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền. Vì vậy, nhận thức của người dân địa phương về rừng, đa dạng sinh học và công tác bảo vệ rừng ngày càng được nâng lên, có sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương về công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học trong những năm gần đây an ninh rừng được đảm bảo ổn định, không có cháy rừng, không có điểm nóng về khai thác gỗ, lấn chiếm đất rừng trái phép. Tuy nhiên, với những tài nguyên thiên thiên và giá trị đa dạng sinh học cao; đời sống kinh tế người dân trong khu vực còn khó khăn, chủ yếu phụ thuộc nhiều vào lâm sản trong rừng; đồng thời vẫn còn một bộ phận vì lợi ích cá nhân vẫn lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép hoặc lấn chiếm đất rừng, ...

Để nâng cao ý thức của nhân dân trong đang sinh sống trong và ven rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm vùng II tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật lâm nghiệp gồm các các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; với hình thức tuyên truyền lưu động trên loa phát thanh, phát tờ rơi, trên địa bàn 6 xã và thị trấn của huyện Lang Chánh thuộc vùng lõi và vùng đệm của BQL Rừng phòng hộ.

Thông qua đợt tuyên truyền đã truyền tải đến nhân dân nhiều thông tin pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp như: Vai trò tác dụng của rừng; ý nghĩa của công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững; các hành vi vi phạm bị xử phạt bằng tiền, truy cứu trách nhiệm hình sự, các hình thức khen thưởng nếu tích cực tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng./.

(Tin ảnh: Phòng Nghiệp vụ III)

Thống kê website

Lượt truy cập: 137731

Đang online: 2

Ngày hôm qua: 109