TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI BIẾN RỪNG

 

Địa bàn phụ trách của Chi cục Kiểm lâm vùng II có diện tích tự nhiên là 6.473.888 ha (chiếm 19,56% so với toàn quốc), diện tích có rừng là 3.450.074 ha (chiếm 23,51% so với toàn quốc), rừng tự nhiên là 2.382.083 ha, rừng trồng là 1.067.991 ha. Với diện tích có rừng 3.450.074 ha, công tác  theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, cũng như công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, Chi cục Kiểm lâm đã ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật viễn thám, GIS, để phân tích, giải đoán ảnh viễn thám.

Để phục vụ tốt công tác theo dõi diễn biến rừng, giám sát rừng việc khai thác, chiết xuất thông tin từ ảnh viễn thám có độ phân giải cao, tiệm cận với thời gian thực, chủ động trong việc thu thập thông tin dữ liệu bằng thiết bị bay không người lái hằm phát hiện những thay đổi về hiện trạng rừng phục vụ việc theo dõi biến động tài nguyên rừng là rất cần thiết. Tuy nhiên, chất lượng ảnh cũng như tính thời sự, sự tiệm cận với thời gian thực của dữ liệu viễn thám còn hạn chế. Để nâng cao chất lượng kết quả phát hiện các biến động tài nguyên rừng cần có bổ sung ảnh có độ phân giải cao hơn và có tính thời sự kịp thời. Vì vậy, Chi cục đã được Cục Kiểm lâm trang bị thiết bị bay không người lái là nguồn ảnh bổ sung kịp thời với độ phân giải cao góp phần nâng cao được yêu cầu độ chính xác của công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

Nhằm trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ, kỹ thuật viễn thám cho công chức, viên chức của Chi cục trong công tác quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Viện điều tra Quy hoạch rừng tổ chức lớp tập huấn ứng dụng viễn thám, GIS trong hoạt động giám sát, theo dõi diễn biến rừng. Tại lớp tập huấn, công chức, viên chức của Chi cục được các báo cáo viên trang bị thêm kiến thức, củng cố, nâng cao kỹ năng về quy trình, các bước thực hiện theo dõi, giám sát diễn biến rừng sử dụng ảnh viễn thám; sử dụng được thiết bị máy bay không người lái; ứng dụng thiết bị máy bay không người lái thu thập dữ liệu ảnh hiện trường độ phân giải cao; sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết bị máy bay không người lái (pix4Dcappture , trong hoạt động bay chụp ảnh hiện trường; sử dụng các phần mềm để xử lý, ghép nối, nắn ảnh, trực giao của ảnh chụp của thiết bị máy bay không người lái ; sử dụng, khai thác ảnh chụp từ thiết bị máy bay không người lái đã xử lý và các nguồn ảnh vệ tinh miễn phí khác (Planet, Sentinel 2…) để theo dõi, phát hiện và cập nhật diễn biến rừng vào hệ thống FRMS.

Qua các lớp tập huấn công chức, viên chức được trang bị kiến thức, thực hành kỹ năng đối với chức năng cơ bản nhất của phần mềm xử lý ảnh bay chụp hiện trường, kỹ năng, phân tích, giải đoán ảnh viễn thám, ảnh bay chụp để phục vụ công tác giám sát rừng, theo dõi biến tài nguyên rừng.

Một số hình ảnh lớp tập huấn