Thứ năm, 30-11-2023 11:50 PM

Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp trong công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm tra an ninh rừng trên địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình và khu vực giáp ranh

    Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình nằm trên địa bàn 06 xã miền núi gồm: Tân Mỹ, Ngọc Lâu, Tự do, Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn) và Ngổ Luông, Vân Sơn (huyện Tân Lạc), tỉnh Hòa Bình. Tổng diện tích rừng được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ là 15.154,95 ha rừng đặc dụng; trong đó: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 3.120,41 ha; Phân khu phục hồi sinh thái 11.369,96 ha; Phân khu phục vụ hành chính 664,58 ha.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Chi cục Kiểm lâm vùng II đã chủ trì phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình, trực tiếp là Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông triển khai công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm tra an ninh rừng trên địa bàn Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình và khu vực giáp ranh.

Tổ tuyên truyền dán poster tại các trụ sở UBND xã

Chương trình tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR được triển khai có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Kiểm lâm thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn và sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Các nội dung được truyền tải đến người dân bằng hình thức phát loa lưu động, phát tờ tờ rơi tại các thôn, bản, khu vực trường học, khu vực đông dân cư,… và dán poster tại các trụ sở hành chính thuộc UBND xã, các nhà văn hóa thôn,… Công tác này đã mang lại hiệu quả sát thực, giúp bà con sống gần rừng, ven rừng nâng cao hiểu biết các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, quyền và trách nhiệm của mình để nâng cao ý thức trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông quản lý

    Để nắm bắt kịp thời công tác quản lý bảo vệ rừng và tình hình an ninh rừng trên địa bàn. Tổ công tác Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông tiến hành tuần tra, kiểm tra rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông quản lý và khu vực giáp ranh Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia phối hợp còn có lực lượng của các đơn vị đóng trên địa bàn, bao gồm: Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (Chic cục Kiểm lâm Hòa Bình), Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn, Chính quyền địa phương, Công an, Dân quân tự vệ, các Tổ, Đội bảo vệ rừng thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và đặc biệt có sự phối hợp cùng tham gia của các lực lượng chức năng huyện Bá Thước, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm tra rừng vùng giáp ranh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông (Hòa Bình) và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) quản lý

   Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông: Trong thời gian qua, Kiểm lâm địa bàn được giao quản lý đến từng lô, khoảnh nhằm thuận tiện cho việc theo dõi diễn biến rừng, tuần tra rừng; kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý về rừng và đất lâm nghiệp; chủ động phối hợp với các ban ngành của huyên và lực lượng Công an, Quân sự, cán bộ lâm nghiệp xã, tổ bảo vệ rừng các xóm trong 06 xã của Khu bảo tồn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn người dân vào rừng khai thác, vận chuyển lâm sản; phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các vụ phát lấn, phát vén lên đất rừng đặc dụng,.... với mục tiêu bám sát cơ sở, bảo vệ rừng tận gốc. Chính vì vậy, kể từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn chỉ xảy ra 04 vụ vi phạm luật Lâm nghiệp nhưng đã được phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã trong Khu bảo tồn kiểm tra, ngăn chặn phát hiện, ngăn chặn kịp thời và chuyển đến Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đối với công tác PCCCR: Hàng năm Ban quản lý kiện toàn Phương án PCCCR của đơn vị; đồng thời, chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã trong khu bảo tồn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương án PCCCR; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; củng cố và duy trì tổ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; củng cố 27 tổ bảo vệ rừng tại 6 xã trong vùng dự án với 189 hộ thành viên duy trì đảm bảo thời gian trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ, tham gia, chuẩn bị tốt phương tiện, thiết bị tại chỗ sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); thường xuyên theo dõi thông tin về dự báo, cảnh báo cháy rừng trên Website của Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình, Cục Kiểm lâm để thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng đến cộng đồng địa phương biết để phòng cháy rừng. Kết quả, từ năm 2021 đến nay không có vụ cháy rừng nào xảy ra tại Khu bảo tồn.

Công tác tuyên truyền: Từ năm 2021 đến nay đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, Kiểm lâm địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong năm đơn Ban quản lý đã tổ chức được 17 lớp tuyên truyền với tổng số người đến dự nghe và xem là 1.133 người.

ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PCCCR

Thống kê website

Lượt truy cập: 208213

Đang online: 3

Ngày hôm qua: 200