Thứ ba, 03-10-2023 10:07 AM

Tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

     Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng có diện tích 123.326 ha, gồm 03 phân khu: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (100.296 ha); phân khu phục hồi sinh thái (19.619 ha); phân khu hành chính dịch vụ (3.411 ha); vùng đệm có diện tích 219.855,34 ha. Với địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, phức tạp, nhiều diện tích rừng tiếp giáp với nhiều khu vực dân cư vùng đệm, trình độ dân trí thấp, ý thức và nhận thức về chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng còn hạn chế, đất canh tác ít, thiếu việc làm. Do đó, áp lực đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ngày càng lớn.

    Trên cơ sở đăng ký nhu cầu truyền truyền của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Ngày 25/5/2022, Chi cục Kiểm lâm vùng II đã phối hợp với Vườn quốc gia (Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia); chính quyền địa phương (Công an xã) tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật Lâm nghiệp trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 7 xã vùng đệm gồm: Thị trấn Phong Nha, xã Xuân Trạch, Phúc Trạch, Thượng Trạch, Tân Trạch, huyện Bố Trách; xã Thượng Hóa, Hóa Sơn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

     Trong quá trình tuyên truyền Chi cục Kiểm lâm vùng II và Vườn quốc gia đã làm việc với lãnh đạo các xã và tổ chức họp tại một số thôn, bản; truyên truyền lưu động; phát tờ rơi, dán Áp phích (Poster) tại các Nhà văn hóa thôn bản. Nội dung tuyên truyền chủ yếu phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp; trách nhiệm của các tổ chức, các nhân, hộ gia đình trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; quy định về xử lý hành vi vi phạm hành chính, xử lý hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp, ... Các tài liệu tuyên truyền được chuyển giao lại cho Vườn quốc gia, chính quyền xã, thôn bản để các địa phương tiếp tục phát trên phương tiện truyền thanh trong công tác truyên truyền.

     Chương trình phối hợp tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa Chi cục Kiểm lâm vùng II và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được thực hiện hiệu quả và có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm đầu mùa cháy rừng. Thông qua đợt tuyên truyền này, đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân tại các thôn, bản về các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm vùng II tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp, hỗ trợ Vườn quốc gia tổ chức các đợt tuyên truyền trong thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: Nghiệp vụ III

Thống kê website

Lượt truy cập: 197854

Đang online: 4

Ngày hôm qua: 133