Ban quản lý Rừng phòng hộ thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chủ động triển khai Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023.

              Theo số liệu báo cáo của Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn: Diện tích các vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn được xác định là 5.095,47 ha, trong đó: Diện tích rừng trồng Thông nhựa thuần loài là 1.782,16 ha, chủ rừng là Ban quản lý Rừng phòng hộ thị xã Nghi Sơn, chủ yếu tập trung tại các xã, phường: Thanh Sơn, Ngọc Lĩnh, Hải An, Định Hải, Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Nhân, Nguyên Bình, Xuân Lâm và Trúc Lâm; Diện tích rừng trồng hỗn giao là 3.313,31 ha nằm rải rác tại các xã,phường: Định Hải, Các Sơn, Nguyên Bình, Phú Lâm, Mai Lâm và Trường Lâm.

Vật liệu cháy dưới tán rừng Thông (trước khi xử lý)

             Để chủ động thực hiện Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023, trong tháng 2/2023, BQL Rừng phòng hộ thị xã Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiều biện pháp, giải pháp làm giảm nguy cơ và thiệt hại về cháy rừng đối với rừng trồng Thông thuần loài có nguy cơ cháy rất cao, như xử lý phát dọn thực bì, đốt trước, làm giảm vật liệu cháy, tu sửa xây dựng đường ranh cản lửa, cụ thể :

            - Làm giảm vật liệu cháy (bằng phương pháp đốt trước) dưới tán rừng khoảng 77,5 ha rừng Thông tại các xã, phường Định Hải, Hải Lĩnh, Các Sơn và Thanh Sơn.

            - Phát dọn thực bì (vật liệu cháy) dưới tán khoảng 95,7 ha rừng Thông tại các xã, phường Trúc Lâm, Xuân Lâm, Tùng Lâm, Mai Lâm, Hải Lĩnh và Tân Dân.

            - Tu sửa và xây dựng các đường ranh (đường băng) cản lửa được quy hoạch gắn với đường lô, khoảnh để thuận tiện cho việc vận chuyển vân xuất kết nối với hệ thống đường dân sinh hiện có để kết hợp tuần tra, tác chiến chữa cháy rừng tại xã Nguyên Bình, Hải Nhân.

Lực lượng canh phòng chống cháy lan

Thực bì dưới tán rừng Thông sau khi được đốt làm giảm Vật liệu cháy

              Toàn bộ diện tích rừng được xử lý giảm vật liệu cháy; các đường băng cản lửa làm mới khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho các chủ rừng, chính quyền địa phương quản lý, sử dụng và duy tu. Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với BQL Rừng phòng hộ Nghi Sơn, UBND các xã, phường: Định Hải, Tân Dân, Ninh Hải, Trúc Lâm, Mai Lâm, Tùng Lâm, Nguyên Bình, Hải Lĩnh, Xuân Lâm, Các Sơn, Thanh Sơn tổ chức thực hiện Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo an toàn, hiệu quả./.

(Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụ III)

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 251388

Đang online: 8

Ngày hôm qua: 211