Thứ sáu, 01-03-2024 5:19 PM

Hội nghị công chức, viên chức Chi cục Kiểm lâm vùng II năm 2023

          Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Sáng ngày 15/02/2023, Chi cục Kiểm lâm vùng II tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đại diện ban lãnh đạo: đồng chí Lê Duy Hượng – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng II, phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn;  cùng toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

Đ/c Lê Duy Hượng – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định:  Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2022;

          Đánh giá kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2022; Thảo luận, tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức; Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua; Ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Thông báo công tác thi đua khen thưởng.

          Với tinh thần dân chủ, nêu cao trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến bàn và đề xuất các giải pháp tốt nhất để hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ, góp ý các Dự thảo văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan.

Công chức, viên chức tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

          Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức trong đơn vị, đồng chí Lê Duy Hượng – Chi cục trưởng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức trong năm qua, đã tham mưu triển khai tích cực các nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện và  nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu trong nghị quyết đều đảm bảo, các hoạt động đoàn thể từng bước được cải thiện.

Đại diện Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn ký giao ước năm 2023

          Với sự đoàn kết, nhất trí; 100% công chức, viên chức Chi cục quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

          Trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và kết thúc thành công tốt đẹp./.

Tin bài: Phòng Nghiệp vụ III

Thống kê website

Lượt truy cập: 224964

Đang online: 4

Ngày hôm qua: 202