Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa - Hòa Bình sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng, PCCCR năm 2022 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2023.

          Thực hiện Quy chế số 28/QCPH-KLTH-KLHB ngày 05/6/2018 giữa Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, Bá Thước tỉnh Thanh Hóa; Hạt Kiểm lâm huyện Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Hạt Kiểm lâm Rừng đặc dụng Ngọc Sơn – Ngổ Luông tỉnh Hòa Bình. Ngày 21/4/2023, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tổ chức Hội nghị sơ kết Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

          Tham dự chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Thủy – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình, đồng chí Vũ Văn Vân – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lê Duy Hượng – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng II; đại diện Lãnh đạo 7 Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh và Lãnh đạo 13 xã giáp ranh, gồm: xã Lũng Cao, Cổ Lũng, Thành Sơn, huyện Bá Thước, thị trấn Hồi Xuân, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; xã Vân Sơn, Ngổ Luông, Tự Do, huyện Tân Lạc; Thành Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Hòa Bình.

          Trong thời gian qua, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa; UBND các huyện, xã và sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của Chi cục Kiểm lâm vùng II nên việc phối hợp tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, xử lý vi phạm công tác QLBVR, PCCCR luôn được tăng cường, xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, …; luôn chủ động, thường xuyên phối hợp với các đơn vị vùng giáp ranh tổ chức tuyên truyền, phổ biến thực thi pháp luật lâm nghiệp các chủ trương, chính sách, pháp luật như: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật Lâm nghiệp, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, … Do đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong công tác QLBVR, PCCCR rừng được nâng cao.

          Tại Hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận chia sẻ thông tin kinh nghiệm của địa phương và đồng thời cũng nêu ra các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, phòng cháy rừng và đề nghị các đơn vị cấp trên, đơn vị tại địa phương tăng cường phối hợp xử lý tháo gỡ trong quá trình thực hiện. Đồng thời các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo kế hoạch phối hợp năm 2023 để tăng hiệu quả của công tác phối hợp trong thời gian tới.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Duy Hượng – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng II đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh, sự ủng hộ cùng vào cuộc của các Cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện, xã trong công tác quản lý BVR, PCCCR và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bên thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế; Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng chí Lê Duy Hượng đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong kế hoạch phối hợp năm 2023 và các năm tiếp theo: Tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư để tất cả đồng hành cùng lực lượng Kiểm lâm trong công tác QLBVR, PCCCR; tăng cường công tác tuyên truyền phố biến pháp luật về Lâm nghiệp cho cộng đồng người dân vùng giáp ranh, đây là một trong những giải pháp rất hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân đối với “rừng” và có thể được coi là giải pháp then chốt để quản lý, bảo vệ rừng tận gốc; rà soát các điểm nóng tăng cường phối hợp, tuần tra, kiểm tra rừng, xử lý vi phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm đến rừng; tập huấn, huấn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng tại các xã; phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình về các đối tượng gây mất an ninh rừng trên địa bàn, tích cực phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin, lập các nhóm Zalo về an ninh rừng trên địa bàn để trao đổi, nắm bắt thông tin; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát rừng; Chi cục Kiểm lâm vùng II luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ về công tác quản lý BVR, PCCCR, phối hợp tuần tra truy quét, xử lý, xóa các điểm nóng về an ninh rừng để nâng cao hiệu quả công tác BVR, PCCCR, góp phần giữ vững an ninh rừng trên địa bàn.

          Tại Hội nghị các đơn vị đã rà soát, bổ sung các nội dung góp ý xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý, bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh giữa Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông với các Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa – Hòa Bình năm 2023.

          Sau khi Kế hoạch được ký, các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị để phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung của kế hoạch. Trong quá trình thực hiện Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau để tập trung chỉ đạo thực hiện, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm cơ sở đề xuất các giải pháp, biện pháp hiệu quả trong công tác quản lý BVR, PCCCR trên địa bàn./.

(Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụ III)

Thống kê website

Lượt truy cập: 251382

Đang online: 4

Ngày hôm qua: 211