ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG II, KHÓA V, NHIỆM KỲ 2023- 2028

          Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thực hiện kế hoạch số 145/CĐB ngày 21/9/2022 của Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Văn bản số 09/CV-CĐKL ngày 27/4/2023 của Công đoàn Cục Kiểm lâm về kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Hình ảnh toàn cảnh Đại hội

          Sáng ngày 17/5 /2023, tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm Vùng II, Công đoàn Chi cục Kiểm lâm Vùng II long trọng tổ chức Đại hội công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2023- 2028. Tham dự Đại hội với sự có mặt của 26/28 đoàn viên.

          Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 kéo dài đến năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023... Đại hội đã nghe, thảo luận, góp ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ trước; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

          Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, Phòng, Đội trong đơn vị, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong tâm; gắn hoạt động công đoàn với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, phát động phong trào thi đua lao động; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch triển khai; phân công nhiệm vụ cụ thể đến Phòng, Đội, cá nhân, để chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả.

          Tuy còn nhiều khó khăn, tồn tại cần khắc phục; song với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đoàn viên công đoàn và tập thể Ban chấp hành; sự chỉ đạo sát sao thường xuyên của các cấp ủy Đảng; Công đoàn cấp trên; sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị. Tình hình đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đoàn viên công đoàn vi phạm kỷ luật; đời sống của cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn từng bước được cải thiện; nhiều cá nhân và tập thể được tặng Giấy khen, Bằng khen, Chiến sỹ thi đua các cấp; nhiều năm liền được Công đoàn cấp trên công nhận là tổ chức Công đoàn vững mạnh, xuất sắc.

Hình ảnh đoàn viên công đoàn xây dựng ý kiến

          Trên tin thần dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cán bộ, đoàn viên công đoàn, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Kiểm lâm vùng II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, Lê Thị Thủy, Bùi Văn Minh.

Đ/c Nguyễn Bá Thanh - Thay mặt BCH khóa V chúc mừng các đồng chí không tái cử BCH khóa IV

Đ/c Lê Duy Hượng – Bí thư Chi bộ/Chi cục trưởng chúc mừng BCH khóa mới

          Kết thúc Hội nghị, 100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết. Tin tưởng  rằng với sự đoàn kết thống nhất, toàn thể đoàn viên công đoàn Chi cục Kiểm lâm vùng II sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

100% đoàn viên công đoàn thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Nghị quyết

                       Hình ảnh Đại hội chụp ảnh lưu niệm                            

                                                                                                                                          (Nguồn: NV3-Chi cục Kiểm lâm vùng II)

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 245767

Đang online: 4

Ngày hôm qua: 251