Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, cập nhật diễn biến rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng.

          Thực hiện Văn bản số 322/KL-QLR ngày 18/8/2022 của Cục Kiểm lâm về việc tăng cường thực hiện theo dõi diễn biến rừng. Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm vùng II. Trên cơ sở kết quả rà soát vùng nghi biến động giảm diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ ngày 02 tháng 10 năm 2023 Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng; công tác tham mưu, giám sát thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn các huyện: Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

(Kiểm tra công tác cập nhật diễn biến rừng tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình)

          Về tình hình chung: Công tác quản lý bảo vệ rừng đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cũng như chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai quyết liệt, chủ động, đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được hiệu quả nhất định. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Kiểm lâm và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 212 vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp, trong đó:61 vụ phá rừng tự nhiên trái pháp luật; vi phạm có dấu hiệu tội phạm 09 vụ (02 vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng; tội hủy hoại rừng 06 vụ; vi phạm về ĐVHD 01 vụ).

(Hình ảnh kiểm Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa tại xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa)

          Các huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa được coi là hai huyện trọng điểm xảy ra phá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian 8 tháng đầu năm 2023, thể hiện qua số vị trí phá rừng tự nhiên đã được Hạt Kiểm lâm hai huyện phát hiện, lập hồ sơ chiếm 80% so với tổng số vụ phá rừng tự nhiên trên toàn tỉnh (Minh Hóa 25 vụ chiếm 40,7%, Tuyên hóa 24 vụ chiếm 39,3%). Ngoài ra, trong thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra rà soát phát hiện 127 lô rừng nghi biến động mất rừng tự nhiên (theoVăn bản số 322/KL-QLR ngày 18/8/2022 của Cục Kiểm lâm), các vị trí này chủ yếu nằm trên địa bàn hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Đoàn công tác đã bàn giao danh sách các lô rừng, đề nghị Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình kiểm tra xác minh trên thực địa, thu thập thông tin, cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng tự nhiên trái pháp luật theo quy định (nếu có).

(Đoàn công tác kiểm tra hiện trường phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)

          Trong thời gian làm việc, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hiện trường thực hiện một số dự án đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các dự án được kiểm tra chưa có vi phạm ranh giới đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng.

(Đoàn công tác làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình)

          Thông qua đợt kiểm tra Đoàn công tác đã ghi nhận kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế về thực trạng kiểm tra hiện trường rừng tự nhiên; việc lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ theo dõi diễn biến rừng; việc cập nhật biến động... Đồng thời, đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, canh gác, trinh sát phát hiện, đấu tranh ngăn chặn việc phá rừng trái phép qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt trên địa bàn hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa. Chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo thực hiện lập, lưu trữ hồ sơ diễn biến rừng và cập nhật diễn biến rừng đúng theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT, ngày16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; xử lý nghiêm hành vi không báo cáo biến động rừng của các chủ rừng trên địa bàn quản lý theo đúng quy định của pháp luật./.

                                                                                                                                                                    (Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụ 2)

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 251391

Đang online: 7

Ngày hôm qua: 211