Tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

          Thực hiện Công văn số 1643/BNN-KL ngày 08/3/2024, của Bộ NN&PTNT về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 348/KL-PCCCR ngày 20/3/2024 của Cục Kiểm lâm về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Để chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ gây cháy rừng trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng trong mùa khô năm 2024; đồng thời ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, huỷ hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật, Chi cục Kiểm lâm vùng II đã khảo sát, phối hợp cùng các đơn vị chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền năm 2024.

Tổ công tác làm việc với đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngổ Luông

          Ngày 25/3/2024, Chi cục Kiểm lâm vùng II thành lập Tổ công tác phối hợp cùng Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn 8 xã vùng đệm và trên lâm phần quản lý của Ban quản lý Khu bảo tồn quanh (gồm: Xã Tân Mỹ, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do, Định Cư, huyện Lạc Sơn; xã Ngổ Luông, Quyết Chiến, Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và một số xã trên địa bàn huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

          Trong đợt tuyên truyền này, Tổ công tác đã tổ chức tuyên truyền lưu động phổ biến các quy định của pháp luật và các chế tài xử lý vi phạm Hành chính và xử lý Hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đồng thời, phát tờ rơi, áp phích, Pano, … đến tận tay người dân, gặp gỡ, trao đổi và vận động nhân dân chung tay với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên, các đơn vị chức năng liên quan, tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã, tích cực nêu cao tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, tham gia ứng cứu và chữa cháy rừng khi được huy động theo phương châm “4 tại chỗ”. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa an toàn trong sản xuất và sinh hoạt gần rừng, ven rừng trong thời kỳ cao điểm mùa hanh khô dễ xảy ra cháy rừng.

          Cũng trong đợt tuyên truyền, Tổ công tác đã làm việc với Lãnh đạo một số Ủy ban nhân dân xã triển khai các chủ trương, chính sách mới của Đảng về lĩnh vực lâm nghiệp; các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã (Kế hoạch số 409/KH/BTGTW ngày 18/12/2023 của Ban tuyên giáo về tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý bảo vệ và Phát triển rừng; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023; Nghị quyết số 29/NQ-CP, ngày 08/3/2024 của Chính phủ ban hành Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 17/8/2023, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới,Công văn số 556/BNN-KHCN ngày 17/01/2024, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã,).

          Đồng thời, Tổ công tác đã đề nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tích cực chỉ đạo lực lượng công an xã, tổ bảo vệ rừng tại thôn, bản của xã tăng cường công tác phối hợp với các Trạm quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng. Đặc biệt là tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, quản lý sử dụng lửa dễ có nguy cơ gây cháy rừng vào mùa hanh khô đến toàn thể nhân dân; tổ chức ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

          Thông qua đợt tuyên truyền giữa Tổ công tác - Chi cục Kiểm lâm vùng II với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình đã góp phần từng bước nâng cao hơn nữa nhận thức của chính quyền địa phương, nhân dân thôn, bản về các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã, Tổ công tác Chi cục Kiểm lâm vùng II và Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông thống nhất tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới và các năm tiếp theo./.

                                                                                                                           (Bài: Phòng Điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp)

 

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 245763

Đang online: 4

Ngày hôm qua: 251