Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR vào thời điểm đầu mùa khô tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

 

          Chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024, của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 1643/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chý, chữa cháy rừng. Để tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao tại các khu vực giáp ranh với phân khu bảo vệ Rừng đặc dụng của Ban quan lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

          Ngày 08/4/2024, Tổ công tác - Chi cục Kiểm lâm vùng II đã phối hợp với Ban quan lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong, Đồn biên phòng, chính quyền Ủy ban nhân dân các xã vùng lõi và vùng đệm của Ban quản lý Khu bảo tồn triển khai tuyên truyền lưu động, họp thôn bản, phát Tở rơi, Áp – Phích, Pano, … về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 9 xã Châu Thôn, Cắm Muộn, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Đồng Văn, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

          Tại các cuộc Họp thôn bản, Tổ công tác đã triển khai các chính sách của Đảng gắn với lợi ích của người dân, đặc biệt là chính sách hưởng lợi của những người tham gia trực tiếp vào tổ bảo vệ rừng tại thôn bản (Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ); tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm hành chính và các Tội liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp theo Bộ Luật Hình sự. Các nội dung được Tổ công tác tuyên truyền mô phỏng bằng các hình ảnh và các video kết hợp thuyết trình và giải thích, do đó đã thúc đẩy được ngưởi dân chú ý và lắng nghe, tích cực trao đổi, tham gia ý kiến trong quá trình Họp thôn bản.

          Đồng thời, tích cực vận động người dân kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa của gia đình trong rừng và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy trong thời gian tới, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra làm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân; không phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật.

          Cũng trong đợt tuyên truyền này, Tổ công tác đã làm việc với các Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã và đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng; Tăng cường  chỉ đạo tổ đội quần chúng bảo vệ rừng với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, huy động các lực lượng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành vi phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án “bốn tại chỗ”. trao đổi một số điểm quan trọng trong Kế hoạch số 409/KH/BTGTW ngày 18/12/2023 của Ban tuyên giáo về tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị quyết số 29/NQ-CP, ngày 8/3/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Làm việc với đồng chí Chủ tịch UBND xã Hạnh Dịch huyện Quế Phong

          Công tác phối hợp truyên truyền giữa Tổ công tác Chi cục Kiểm lâm vùng II, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cơ quan đơn vị trên địa bàn đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ rừng, PCCCR của người dân, tích cực tham gia vào các tổ bảo vệ rừng thôn bản; nhận thức về pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân ngày càng nâng lên.

          Kết thúc đợt tuyên truyền, Tổ công tác đề nghị Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt  tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền; Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nhất là các vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng; Chủ động xây dựng thực hiện các phương án về phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “bốn tại chỗ”; duy trì chế độ thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định; chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, huỷ hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tuyên truyền công tác bảo vệ động vật rừng và động vật hoang dã.

          Giữa Chi cục Kiểm lâm vùng II và Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động phối hợp trong công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và các nhiệm vụ khác trên địa bàn của Ban quản lý./.

                                                                                          (Bài, ảnh: Phòng Điều tra, xử lý vi phạm về lâm nghiệp)

 

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 245762

Đang online: 1

Ngày hôm qua: 251