Chi cục Kiểm lâm vùng II: Công tác kiểm tra gấu nuôi nhốt sau gắn chíp trên địa bàn thành phố Hà Nội

          Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đối với gấu, các cơ sở nuôi nhốt gấu, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng săn bắt, mua, bán, vận chuyển gấu từ tự nhiên về nuôi nhốt, kinh doanh các sản phẩm của gấu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); vận động chủ cơ sở giao nộp gấu chuyển về các Trung tâm cứu hộ, tiến tới chấm dứt việc nuôi nhốt gấu tại cơ sở hộ gia đình, cá nhân. Cục Kiểm lâm đã có Văn bản số 362/KL-ĐT ngày 22/3/2024 chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (WAP) và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh có hộ cá thể hoặc tổ chức nuôi gấu kiểm tra cơ sở nuôi nhốt gấu sau gắn chíp.

          Từ ngày 06/5/2024 Chi cục Kiểm lâm vùng II đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội và Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (WAP) tiến hành kiểm tra chíp điện tử đối với gấu nuôi nhốt 96 cá thể/17 cơ sở là hộ gia đình và 06 cá thể/01 cơ sở là tổ chức trên địa bàn.

Hình ảnh: Cán bộ Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp kiểm tra số chíp điện tử gấu nuôi nhốt tại hộ nuôi cá thể

          So với đợt kiểm tra gần nhất vào tháng 10/2023, số lượng gấu nuôi nhốt tại các cơ sở nuôi nhốt giảm 13 cá thể (trong đó: 08 cá thể gấu bị chết và 04 cá thể gấu được người dân tự nguyện chuyển giao về Ban quản lý dự án cứu hộ gấu Việt Nam - Tổ chức động vật Châu Á (Vườn quốc gia Bạch Mã và Vườn quốc gia Tam Đảo); và 03 cơ sở nuôi nhốt. Kết quả kiểm tra số chíp đọc được là 96/96 cá thể.

          Kết hợp với chương trình kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm vùng II và các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ sở nuôi nhốt gấu tự nguyện trao trả cho Nhà nước quản lý theo quy định; chuyển giao cho các cơ sở cứu hộ động vật hoang dã để thuận lợi cho công tác chăm sóc và bảo tồn.

                                                                                                                            Tin bài: Đội KLCĐ&PCCCR - Ngày 17/5/2024

Thống kê website

Lượt truy cập: 251401

Đang online: 3

Ngày hôm qua: 211