Thứ bảy, 26-09-2020 5:18 AM

KIỂM TRA, ĐỒN ĐỐC, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

     Hiện nay, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang trong thời kỳ cao điểm cháy rừng, nhiều ngày dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện chương trình số 235/CTr-KL-VP ngày 15/5/2020 của Cục Kiểm lâm về chương trình công tác tháng 5 năm 2020, Chi cục Kiểm lâm vùng II kiểm tra, đôn đốc, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các tỉnh Miền Trung.

Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế Kiểm tra công tác PCCCR của chủ rừng (Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền)

Qua kiểm tra cho thấy, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh chủ động tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh ban hành 20 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công PCCCR. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh đã ban hành 18 văn bản  chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai, tham mưu tốt cho UBND huyện, thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCCCR. Các nội dung đều được Chi cục Kiểm lâm các tỉnh bám sát với nội dung Công điện số 662/CĐ-TCLN-KL ngày 26/5/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc PCCCR. Các chủ rừng thực hiện tốt điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu rừng, đã ban hành nội quy về phòng cháy rừng; biển báo, biển cấm lửa được làm mới, tu sửa; lực lượng phong cháy chữa cháy được huấn luyện sẵn sàng, cơ động chữa cháy khi cháy rừng xảy ra

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh các đơn vị trực thuộc, chủ rừng tổ chức, duy trì trực phòng cháy, chữa cháy theo cấp dự báo cháy rừng, chế độ trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh để kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình các đám cháy để có phương án huy động lực lượng chữa cháy; thực hiện bảo dưỡng tốt các phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng; thường trực sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị chữa cháy rừng vào thời gian cao điểm cháy rừng theo quy định để kịp thời triển khai chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An kiểm tra công trình PCCCR của chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An)

Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh kiểm tra công trình PCCCR của chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh)

 

Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình kiểm tra thiết bị PCCCR của chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch)

Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị kiểm tra phương án PCCCR của chủ rừng (Công ty TNHH NN MTV Triệu Hải)

Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế kiểm tra hiện trường (Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền)

 

Sau quá trình làm việc với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh và phối hợp kiểm tra một số đơn vị chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm vùng II đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh:

  1. Thực hiện tốt phương án PCCCR đã được phê duyệt, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc cơ sở, với tinh thần phòng cháy là chính, chữa cháy kịp thời, hiệu quả; theo phương châm 4 tại chỗ.
  2. Hướng dẫn chủ rừng rà soát và hoàn thiện lại toàn bộ các phương án PCCCR theo mẫu và thực hiện đúng các quy định về PCCCR tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
  3. Trong thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy cao phải tổ chức lực lượng thường trực 24/24h canh phòng lửa rừng, phát hiện sớm điểm cháy để chữa cháy kịp thời. Thường xuyên tuần tra canh gác lửa rừng tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, kịp thời dập tắt các điểm phát lửa; hạn chế người và phương tiện không phân sự vào rừng; chủ động xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng có nguy cơ dễ cháy và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, tài nguyên rừng; tu sửa đường băng cản lửa, các công trình phòng cháy, chữa cháy tại các vùng có nguy cơ cháy cao;
  4. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng thường xuyên rà soát, vận hành, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị PCCCR; đảm bảo luôn hoạt động tốt, sẵn sàng cơ động khi có cháy rừng xảy ra;
  5. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng và người dân trên địa bàn chấp hành quy định PCCCR; dừng xử lý thực bì bằng lửa trong những ngày cao điểm trong mùa cháy rừng;
  6. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, phát hiện sớm cháy rừng trên hệ thống thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm vùng II tại địa chỉ Website: kiemlamvung2.org.vn, Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông báo, báo cáo khi xảy ra cháy rừng theo quy định.

 

(BT. Phòng Nghiệp vụ II)

 

 

 

 

 

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 85473

Đang online: 2

Ngày hôm qua: 192